ankara-dokum-ekol (1)

Ekol Grup Döküm olarak, Entegre Yönetim Sistemlerimizle uyumlu bir şekilde belirlediğimiz üretim politikamız aşağıdaki ilkeleri içerir:

 • TS EN ISO 9001:2015, TS EN ISO 14001:2015 ve TS EN ISO 45001:2018 standartlarına, müşteri özel istek ve spesifikasyonlarına, yasalara ve etik kurallara uygun, verimli bir entegre yönetim sistemini sürdürmek,
 • Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve diğer tüm iş ortaklarımızla birlikte, güvenli, adil ve etkin bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamda herkesin birbirine katkı sağladığı bir işleyişe sahip olmak,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların teşvik edildiği bir ortamda, çalışanlarımızın teknik ve davranışsal yeteneklerini sürekli geliştirecek eğitim programları düzenlemek; böylece çalışan memnuniyetini, bağlılığını ve motivasyonunu artırmak ve katılımcı bir yönetim anlayışını desteklemek,
 • Sistem etkinliğimizi, çalışanlarımızın ve proseslerimizin güvenliğini, çalışma ortamımızı, çevre sağlığımızı ve enerji yönetimimizi; risk ve fırsat analizleri, hedef yönetimi ve performans ölçümü ve takibi ile sürekli iyileştirmek,
 • Müşteri odaklılık ilkemiz doğrultusunda, iç ve dış paydaşlarımızın beklentilerini karşılayacak şekilde, belirlenen zaman ve kalite standartlarında üretim yapmak,
 • Tedarikçilerimizle birlikte sürekli iyileştirme faaliyetlerini yürüterek, üretkenliği artırmak ve verimliliği yükseltmek,
 • AR-GE projeleri ve sürekli iyileştirmelerle gelişimimize katkı sağlamak,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, iş süreçlerimizin etkinliğini artıracak yenilikçi çalışma yöntemleri geliştirmek,
 • İş süreçlerimizi düzenli olarak gözden geçirerek, performansımızı artıracak önleyici yaklaşımları belirlemek,
 • Ürünlerimizle sektörümüzde öncü bir konuma gelmek için tüm enerjimizle çalışmayı taahhüt ederiz.Bu politikalar, Ekol Grup Döküm’ün en yüksek kalitede hizmet verme taahhüdünün bir parçasıdır. Her zaman daha iyisini hedefleyen bir yaklaşımla, sürekli iyileştirme ve mükemmeliyetçilik ilkelerimizle, sektördeki liderliğimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz.

Ekol Grup Döküm olarak, bilgi güvenliği konusuna verdiğimiz önemi anlamak ve iş süreçlerimizi bu doğrultuda şekillendirmek bizim için hayati öneme sahiptir. Bilgi varlıklarımızın korunması ve iş sürekliliğimizin sağlanması, yıllık 4000 tonluk üretim kapasitemiz ve geniş ürün yelpazemizle sektördeki liderliğimizi sürdürmemize olanak sağlar.

Bilgi güvenliği, tüm iş süreçlerimiz ve kararlarımızda merkezi bir rol oynar. Bu nedenle, güncel teknolojileri ve en iyi uygulamaları kullanarak bilgi varlıklarımızı koruyor, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerine bağlı kalıyoruz.


35 yıllık tecrübemiz ve 50 kişilik uzman kadromuzla, bilgi güvenliği konusunda sürekli eğitim ve farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Bu sayede, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza en güvenli hizmeti sunmayı taahhüt ediyoruz.

Sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyen Ekol Grup Döküm, bilgi güvenliği yönetim sistemlerini sürekli gözden geçirerek ve iyileştirerek, hem çevresel hem de dijital dünyada güvenli bir aktör olmayı hedefliyor.

Bilgi güvenliği politikamız, Ekol Grup Döküm’ün gelecekteki büyümesini ve başarısını desteklemek için tasarlanmıştır. Bu nedenle, tüm çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın bu politikayı kabul etmesini ve uygulamasını bekliyoruz.

Ekol Grup Döküm, sektördeki 35 yıllık deneyimi ve güçlü üretim kapasitesiyle, kalite ve çevre politikalarına bağlı kalmaktadır. Yılda 4000 tonluk üretim kapasitemizle döküm sektöründe lider olan firmamız, sürdürülebilir bir gelecek vizyonunu benimser ve bu doğrultuda hareket eder.

Kalite Politikamız:

Kalite, Ekol Grup Döküm’ün iş süreçlerinin merkezinde bulunur. Müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkararak ve sürekli iyileştirme prensiplerine bağlı kalarak, endüstriyel döküm sektöründeki kalite standartlarını belirlemeyi hedefliyoruz. Ürünlerimizin kalitesini sağlamak için ileri teknolojiyi kullanıyor ve ekibimizi düzenli olarak eğitiyoruz.

Çevre Politikamız:
Çevre koruma, Ekol Grup Döküm’ün iş modelinin ayrılmaz bir parçasıdır. Çevresel etkimizi azaltmayı taahhüt ederiz ve enerji verimliliği, atık yönetimi ve sürdürülebilir kaynak kullanımı konusunda proaktif adımlar atarız. İçerdiği çevresel riskleri en aza indirgemek için üretim süreçlerimizi sürekli gözden geçiriyoruz.


Kalite ve çevre politikalarımız, Ekol Grup Döküm’ün sürdürülebilir büyümesini ve başarısını desteklemek için tasarlanmıştır. Bu nedenle, tüm çalışanlarımızdan ve iş ortaklarımızdan bu politikaları kabul etmelerini ve uygulamalarını bekleriz.

Ekol Grup Döküm, enerji verimliliği ile çevre korumasını birleştirerek, sürdürülebilir bir gelecek için yenilikçi ve sorumluluk sahibi bir yaklaşım sergilemektedir. Bizim için enerji politikası, hem üretim süreçlerimizi geliştirmek hem de ekolojik ayak izimizi azaltmak anlamına gelir.


Enerji Verimliliğine Yönelik Taahhütlerimiz:

1. Amaç ve hedefler belirleyerek uygulamayı ve bunları düzenli olarak gözden geçirmeyi taahhüt ederiz.

2. Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketiminde yasal şartlara uymayı taahhüt ederiz.

3. Üretim ve kalite standartlarımızdan ödün vermeden enerji verimliliğini sağlamayı ve enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

4. Satın alınan ürün ve hizmetlerde enerji verimliliğini bir değerlendirme kriteri olarak kullanmayı taahhüt ederiz.

5. Enerji verimliliğini destekleyen tasarımların oluşturulmasını ve bu konunun desteklenmesini sağlamayı taahhüt ederiz.

6. Sera gazı emisyonlarını azaltmak ve küresel ısınmayı önlemek için gerekli önlemleri almayı ve sürdürülebilir bir politika izlemeyi taahhüt ederiz.

7. Çalışanlarımıza sürekli eğitim vererek enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilinçlerini artırmayı taahhüt ederiz.

8. Döküm sektöründe enerji verimliliği konusunda öncü bir şirket olmayı taahhüt ederiz.

Ekol Grup Döküm olarak, enerji politikamızı uygulamak ve geliştirmek için tüm kaynaklarımızı kullanmaya ve enerji yönetim sistemimizi sürekli geliştirmeye kararlıyız. Bu politika, hem iş süreçlerimizi iyileştirmemize yardımcı olacak hem de çevresel etkimizi azaltarak daha yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek yaratmamıza yardımcı olacaktır.

Ekol Grup Döküm olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kanun, kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliği ile birlikte kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı amaçlamaktadır.

Biz, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin sorumluluklarını belirlemek amacıyla KVKK’nın gerekliliklerine uygun şekilde hareket etmeyi taahhüt ederiz.

Kişisel verilerinizi, KVKK’nın belirlediği genel ilkeler doğrultusunda işliyoruz. Bunlar; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkeleridir.

Ekol Grup Döküm olarak, KVKK’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereği, veri sorumlusu olarak sizleri aydınlatmayı ve bilgilendirmeyi görev biliyoruz. Bu çerçevede, kişisel verilerin işlenme amaçları, kimlere ve hangi amaçla aktarıldığı, kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’da belirtilen diğer haklarınız konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.

Kişisel verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir. Verilerinizi sadece yasal olarak kabul edilebilir bir şekilde toplar, kullanır, saklarız ve yalnızca KVKK tarafından belirlenen süre boyunca muhafaza ederiz.

Her türlü soru, görüş ve düşünceniz için bize info@ekolgrupdokum.com adresinden ulaşabilirsiniz.

EKOL GRUP Döküm olarak, iş sağlığı ve güvenliği üzerinde durmaksızın odaklanıyoruz. Çalışanlarımızın sağlık ve güvenlik haklarını koruma taahhüdümüz, iş etiğimizin merkezinde yer alır. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği politikamızı sadece bir gereklilik olarak değil, aynı zamanda sosyal sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz.


Politikamızın temel ilkeleri şunlardır:


 • Gerekli eğitimlerin sağlanmasıyla çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini koruma
 • Meslek hastalıklarını ve iş kazalarını önlemek için proaktif tedbirler almak
 • Yerel ve ulusal iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına tam uyum sağlamak
 • Hijyenik koşulların sağlanması ve sürdürülmesi
 • Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığını artırmak için sürekli eğitim ve bilgilendirme
 • İş sağlığı ve güvenliği performansının sürekli izlenmesi ve iyileştirilmesi


  İş sağlığı ve güvenliği politikamızın başarısı, tüm çalışanlarımızın aktif katılımını ve desteğini gerektirir. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli eğitimler düzenlemekte ve bu konuda farkındalığı artırmak için çaba göstermekteyiz.  EKOL GRUP Döküm olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Tüm çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında olmasını sağlamak için her zaman gerekli adımları atmaya hazırız.

üretim-pol

Ekol Grup Döküm Firması'nın Üretim Politikası

Ekol Grup Döküm olarak, Entegre Yönetim Sistemlerimizle uyumlu bir şekilde belirlediğimiz üretim politikamız aşağıdaki ilkeleri içerir:

Bu politikalar, Ekol Grup Döküm’ün en yüksek kalitede hizmet verme taahhüdünün bir parçasıdır. Her zaman daha iyisini hedefleyen bir yaklaşımla, sürekli iyileştirme ve mükemmeliyetçilik ilkelerimizle, sektördeki liderliğimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz.
bilgi-güvenligi-politikası

Ekol Grup Döküm Bilgi Güvenliği Politikası

Ekol Grup Döküm olarak, bilgi güvenliği konusuna verdiğimiz önemi anlamak ve iş süreçlerimizi bu doğrultuda şekillendirmek bizim için hayati öneme sahiptir. Bilgi varlıklarımızın korunması ve iş sürekliliğimizin sağlanması, yıllık 4000 tonluk üretim kapasitemiz ve geniş ürün yelpazemizle sektördeki liderliğimizi sürdürmemize olanak sağlar.
Bilgi güvenliği, tüm iş süreçlerimiz ve kararlarımızda merkezi bir rol oynar. Bu nedenle, güncel teknolojileri ve en iyi uygulamaları kullanarak bilgi varlıklarımızı koruyor, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerine bağlı kalıyoruz.
35 yıllık tecrübemiz ve 50 kişilik uzman kadromuzla, bilgi güvenliği konusunda sürekli eğitim ve farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Bu sayede, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza en güvenli hizmeti sunmayı taahhüt ediyoruz.
Sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyen Ekol Grup Döküm, bilgi güvenliği yönetim sistemlerini sürekli gözden geçirerek ve iyileştirerek, hem çevresel hem de dijital dünyada güvenli bir aktör olmayı hedefliyor.
Bilgi güvenliği politikamız, Ekol Grup Döküm’ün gelecekteki büyümesini ve başarısını desteklemek için tasarlanmıştır. Bu nedenle, tüm çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın bu politikayı kabul etmesini ve uygulamasını bekliyoruz.
kalite-ve-cevre-yatay

Ekol Grup Döküm Kalite ve Çevre Politikası

Ekol Grup Döküm, sektördeki 35 yıllık deneyimi ve güçlü üretim kapasitesiyle, kalite ve çevre politikalarına bağlı kalmaktadır. Yılda 4000 tonluk üretim kapasitemizle döküm sektöründe lider olan firmamız, sürdürülebilir bir gelecek vizyonunu benimser ve bu doğrultuda hareket eder.

Kalite Politikamız:

Kalite, Ekol Grup Döküm’ün iş süreçlerinin merkezinde bulunur. Müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkararak ve sürekli iyileştirme prensiplerine bağlı kalarak, endüstriyel döküm sektöründeki kalite standartlarını belirlemeyi hedefliyoruz. Ürünlerimizin kalitesini sağlamak için ileri teknolojiyi kullanıyor ve ekibimizi düzenli olarak eğitiyoruz.

Çevre Politikamız:

Çevre koruma, Ekol Grup Döküm’ün iş modelinin ayrılmaz bir parçasıdır. Çevresel etkimizi azaltmayı taahhüt ederiz ve enerji verimliliği, atık yönetimi ve sürdürülebilir kaynak kullanımı konusunda proaktif adımlar atarız. İçerdiği çevresel riskleri en aza indirgemek için üretim süreçlerimizi sürekli gözden geçiriyoruz.
Kalite ve çevre politikalarımız, Ekol Grup Döküm’ün sürdürülebilir büyümesini ve başarısını desteklemek için tasarlanmıştır. Bu nedenle, tüm çalışanlarımızdan ve iş ortaklarımızdan bu politikaları kabul etmelerini ve uygulamalarını bekleriz.
enerji-yatat

Ekol Grup Döküm Enerji Politikası

Ekol Grup Döküm, enerji verimliliği ile çevre korumasını birleştirerek, sürdürülebilir bir gelecek için yenilikçi ve sorumluluk sahibi bir yaklaşım sergilemektedir. Bizim için enerji politikası, hem üretim süreçlerimizi geliştirmek hem de ekolojik ayak izimizi azaltmak anlamına gelir.

Enerji Verimliliğine Yönelik Taahhütlerimiz:

1. Amaç ve hedefler belirleyerek uygulamayı ve bunları düzenli olarak gözden geçirmeyi taahhüt ederiz.
2. Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketiminde yasal şartlara uymayı taahhüt ederiz.
3. Üretim ve kalite standartlarımızdan ödün vermeden enerji verimliliğini sağlamayı ve enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
4. Satın alınan ürün ve hizmetlerde enerji verimliliğini bir değerlendirme kriteri olarak kullanmayı taahhüt ederiz.
5. Enerji verimliliğini destekleyen tasarımların oluşturulmasını ve bu konunun desteklenmesini sağlamayı taahhüt ederiz.
6. Sera gazı emisyonlarını azaltmak ve küresel ısınmayı önlemek için gerekli önlemleri almayı ve sürdürülebilir bir politika izlemeyi taahhüt ederiz.
7. Çalışanlarımıza sürekli eğitim vererek enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilinçlerini artırmayı taahhüt ederiz.
8. Döküm sektöründe enerji verimliliği konusunda öncü bir şirket olmayı taahhüt ederiz.
Ekol Grup Döküm olarak, enerji politikamızı uygulamak ve geliştirmek için tüm kaynaklarımızı kullanmaya ve enerji yönetim sistemimizi sürekli geliştirmeye kararlıyız. Bu politika, hem iş süreçlerimizi iyileştirmemize yardımcı olacak hem de çevresel etkimizi azaltarak daha yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek yaratmamıza yardımcı olacaktır.
kvkk-ekol-1920-400

Ekol Grup Döküm Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Ekol Grup Döküm olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kanun, kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliği ile birlikte kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı amaçlamaktadır.
Biz, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin sorumluluklarını belirlemek amacıyla KVKK’nın gerekliliklerine uygun şekilde hareket etmeyi taahhüt ederiz.
Kişisel verilerinizi, KVKK’nın belirlediği genel ilkeler doğrultusunda işliyoruz. Bunlar; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkeleridir.
Ekol Grup Döküm olarak, KVKK’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereği, veri sorumlusu olarak sizleri aydınlatmayı ve bilgilendirmeyi görev biliyoruz. Bu çerçevede, kişisel verilerin işlenme amaçları, kimlere ve hangi amaçla aktarıldığı, kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’da belirtilen diğer haklarınız konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.
Kişisel verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir. Verilerinizi sadece yasal olarak kabul edilebilir bir şekilde toplar, kullanır, saklarız ve yalnızca KVKK tarafından belirlenen süre boyunca muhafaza ederiz.
Her türlü soru, görüş ve düşünceniz için bize info@ekolgrupdokum.com adresinden ulaşabilirsiniz.
is-gğvenligi-yatay

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

EKOL GRUP Döküm olarak, iş sağlığı ve güvenliği üzerinde durmaksızın odaklanıyoruz. Çalışanlarımızın sağlık ve güvenlik haklarını koruma taahhüdümüz, iş etiğimizin merkezinde yer alır. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği politikamızı sadece bir gereklilik olarak değil, aynı zamanda sosyal sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz.

Politikamızın temel ilkeleri şunlardır:

 • Gerekli eğitimlerin sağlanmasıyla çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini koruma
 • Meslek hastalıklarını ve iş kazalarını önlemek için proaktif tedbirler almak
 • Yerel ve ulusal iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına tam uyum sağlamak
 • Hijyenik koşulların sağlanması ve sürdürülmesi
 • Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığını artırmak için sürekli eğitim ve bilgilendirme
 • İş sağlığı ve güvenliği performansının sürekli izlenmesi ve iyileştirilmesi

İş sağlığı ve güvenliği politikamızın başarısı, tüm çalışanlarımızın aktif katılımını ve desteğini gerektirir. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli eğitimler düzenlemekte ve bu konuda farkındalığı artırmak için çaba göstermekteyiz.

EKOL GRUP Döküm olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Tüm çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında olmasını sağlamak için her zaman gerekli adımları atmaya hazırız.