ekolgrupdokum

Ekol Grup Döküm İnsan Kaynakları Politikası

1. İnsana Saygı ve Adalet

Ekol Grup Döküm olarak, çalışanlarımıza olan saygımızı ve adalet anlayışımızı temel değerlerimiz arasında görüyoruz. İşe alım, terfi, ücretlendirme ve diğer insan kaynakları süreçlerinde adaletli ve şeffaf bir yaklaşım sergilemek, her çalışanımızın yeteneklerine ve katkılarına değer verdiğimizi gösterir. İnsana saygı, kurum içi ilişkilerin temel dinamiğini oluşturur ve tüm çalışanlarımızın işbirliği içinde birlikte çalışabileceği bir ortam yaratır.

2. Yetenek ve Potansiyeli Geliştirme

Ekol Grup Döküm olarak, çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimini desteklemek için çaba gösteriyoruz. Yeteneklerini geliştirebilmeleri için eğitim ve fırsatlar sağlayarak, çalışanlarımızın potansiyellerini maksimize etmeye yardımcı oluyoruz. Sürekli öğrenme ve kendini geliştirme kültürünü teşvik ederek, çalışanlarımızın kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyoruz.

3. Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Ekol Grup Döküm, çeşitliliği ve kapsayıcılığı güçlendiren bir çalışma ortamı yaratmaya özen gösterir. Farklı bakış açılarını ve deneyimleri değerlendirerek, her çalışanın farklılıklarını kucaklamak ve birbirimizden öğrenmek için bir fırsat olduğunu anlıyoruz. Eşit fırsatlar, cinsiyet, ırk, etnik köken, din, cinsel yönelim ve engellilik gibi faktörlerden bağımsız olarak herkesin başarıya ulaşabileceği bir ortam sağlamak amacımızdır.

4. Sağlık ve Güvenlik

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği Ekol Grup Döküm için öncelikli bir konudur. İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun olarak çalışma koşullarını sürekli gözden geçiriyor ve geliştiriyoruz. Amacımız, iş kazalarını en aza indirmek ve çalışanlarımızın sağlıklı bir iş ortamında verimli ve güvende olmalarını sağlamaktır.

5. İş ve Yaşam Dengesi

Ekol Grup Döküm, çalışanlarının iş ve özel yaşamlarını dengelemelerine yardımcı olmak için esnek çalışma düzenleri ve uygun izin politikaları sunar. Çalışanlarımızın aileleriyle vakit geçirebilmesi, kişisel ilgi alanlarına zaman ayırabilmesi ve sağlıklı bir iş-yaşam dengesi kurabilmesi için destek olmaktayız.

6. Çalışan Katılımı ve İletişim

Ekol Grup Döküm, çalışanların katılımını teşvik eden ve şeffaf iletişimi önemseyen bir yaklaşım benimser. Çalışanlarımızın görüşlerini alır, geri bildirim süreçlerini düzenli olarak uygular ve çalışanların karar alma süreçlerine katılımını teşvik ederiz. Açık ve dürüst iletişim, kurum içi işbirliğini güçlendirir ve tüm çalışanların ortak hedeflere ulaşmasına yardımcı olur.

7. Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Sorumluluk

Ekol Grup Döküm, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk ilkelerine bağlıdır. Çevresel etkileri azaltmak, doğal kaynakları verimli kullanmak ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde hareket etmek için çaba gösteririz. Sosyal sorumluluk projelerine katılımı destekleyerek, topluma olan bağlılığımızı ve değerlerimizi yansıtırız.

8. Performansa Dayalı Değerlendirme

Ekol Grup Döküm, çalışanların performansını açık ve adil bir şekilde değerlendirir. Performansa dayalı değerlendirme süreçleri ile çalışanların katkıları ve başarılarına uygun olarak ödüllendirilmesine önem veririz. Performans değerlendirmeleri, çalışanların gelişimine yol gösterir ve şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

Bu insan kaynakları politikası, Ekol Grup Döküm’ün çalışanlarına olan taahhüdünü ve kurum kültürümüzün temelini oluşturan değerleri yansıtmaktadır. Politikamızı her zaman gözden geçirerek ve geliştirerek, çalışanlarımızın memnuniyetini ve başarılarını artırmayı hedefliyoruz.